שנאי מבדל בהזמנה

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
שנאי מבדל בהזמנה

 

 

 

שנאי מבדל הינו שנאי בעל שני סלילים מופרדים אחד מהשני (נבדל)
ללא כל קשר חשמלי ביניהם.
בסליל הראשוני נכנס מתח הכניסה (220V בד"כ) ובסליל המשני
נקבל את מתח המוצא כאשר יחס הליפופים בין הסלילים יקבע את
מתח המוצא.
 
הנתונים הנדרשים הינם מתח כניסה ויציאה וזרם עבודה המרבי
הנדרש, שני הפרמטרים יקבעו את הספק השנאי ב-VA שיקבע
את גודלו הפיסי של השנאי (שטח החתך של הליבה).
מהיות השנאי בעל שני סלילים ללא קשר גלווני-חשמלי ביניהם הרי
שמגע המוליך המשני בגוף השנאי לא יגרום לאדם הנוגע בשנאי או
במכשיר המחובר אליו להתחשמל מאחר ומעגל התקלה אינו נסגר
לאדמה.
 
 
 
שנאי לפי הזמנה:
אנו מייצרים את כל סוגי השנאים לפי דרישות הלקוח. הנתונים הנדרשיםלהזמנה הינם מתחי כניסה ויציאה וזרם עבודה מרבי.
 
 

 
 
 

 
 
 
לסל הקניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרצל 91, חיפה 3321230
טל': 8667113 - 04 , 8665442 - 04
פקס:  8669501 - 04
ירון: 050-6599965 ענבל: 052-6883453
דוא"ל:y@ofi-elec.co.il  או y@ofi-elec.com
 
 
 
Address: 91, herzel st. Haifa. ISRAEL
Telephone: 972-4-8667113 , 972-4-8665442
Fax: 972-4-8669501
Yaron: 050-6599965 Inbal:052-6883453