חישן תאוצה 3 צירים

 
 
 
 
 


 
 
 
ADXL345
 
חיישן זה הינו גירסה חדשה עם תוספת שני חורי איזון וקבלי צימוד נוספים. החיישן הינו זעיר דק ובעל צריכת זרם נמוכה תלת צירי עם רזולוציה גבוהה (13-bit) טווח מדידה עד ל-±16gr . נתוני יציאה דיגיטלים מעוצב כזוג 16 ביט משלים ונגיש דרך SPI (עם 3 או 4 חוטים) או ממשק דיגטלי I2C. החיישן מתאים למדידת התאוצה הסטטית של כח המשיכה  ביישומי חישה זויתי, כמו גם ההאצה דינמית הנובעת מתנועה או נקישה. הרזולוציה הגבוהה שלו (4 מ"ג / LSB) מאפשרת מדידת שינויי נטייה פחות מ 1.0 מעלות.

מספר פונקציות חישה מיוחדת מסופקות. חישת פעילות וחוסר הפעילות מזהה נוכחות או העדר תנועה ואם התאוצה בכל ציר עולה. חישת הנקישה מזהה נקישה בודדת או כפולה. חישת נפילה חופשית מזהה אם ההתקן נופל. פונקציות אלה יכולות להיות ממופות לאחת משתי פיני היציאה. מעגל משולב חוצץ (FIFO) משמש לאחסון נתונים כדי להקטין שימוש במעבד חיצוני. מצב צריכת זרם נמוכה מאפשר ניהול יעיל של זרם התנועה עם חישת סף ומדידת תאוצה פעילה בפיזור ההספק הנמוך ביותר. (יש לבדוק את תאימות מד האוצה והגירו לדרישות)

מאפיינים:
אספקת מתח של 2.0V-3.6VDC  
 זרם נמוך מאוד 40uA במצבמדידה, ו- 0.1uAבמצב המתנה
• זיהוי לחיצה/לחיצה כפולה
זיהוי נפילה חופשיה
ממשקי SPIו-
I2C

 
 
 

 
 
 

 
 
 
לסל הקניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרצל 91, חיפה 3321230
טל': 8667113 - 04 , 8665442 - 04
פקס:  8669501 - 04
ירון: 050-6599965 ענבל: 052-6883453
דוא"ל:y@ofi-elec.co.il  או y@ofi-elec.com
 
 
 
Address: 91, herzel st. Haifa. ISRAEL
Telephone: 972-4-8667113 , 972-4-8665442
Fax: 972-4-8669501
Yaron: 050-6599965 Inbal:052-6883453