חיישן כח-כללי

 
 
 
 


 
 
 
שמוש והסבר
 
לחיישן הכח שני חוטי יציאה והתנגדות התלויה בכח המופעל. המרה פשוטה של כח למתח החיישן בעזרת נגד מדידה המצוי ביחידת מחלק המתח. המוצא מתואר ע"י הנוסחה: מתח = (מונה)  + RmV חלקי  RM + RFSR . בתצורה המוצגת, מתח המוצא עולה עם הגברת הכח.  אם RFSR ו- RM מתחלפים, אזי תנודת מתח המוצא תקטןעם הגברת הכח.  נגד המדידה RM נבחר כדי למקסם את טווח רגישות הכח הרצויה ולהגביל את הזרם.   ניתן להגביר את מחלק המתח ע"י מגבר אופרטיבי בהתאם לדרישות העכבה של מעגל הבדיקה.  עקומת  מתח המוצא בגרף מוצגת  עבור תצורת SFR רגיל במחלק המתח עם נגדי RM שונים. מתח של 5V שימש לדוגמא זו.
 
 

 
 
 

 
 
 
לסל הקניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרצל 91, חיפה 3321230
טל': 8667113 - 04 , 8665442 - 04
פקס:  8669501 - 04
ירון: 050-6599965 ענבל: 052-6883453
דוא"ל:y@ofi-elec.co.il  או y@ofi-elec.com
 
 
 
Address: 91, herzel st. Haifa. ISRAEL
Telephone: 972-4-8667113 , 972-4-8665442
Fax: 972-4-8669501
Yaron: 050-6599965 Inbal:052-6883453