שנאי דידקטי תלת מופעי

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
שנאי דידקטי תלת מופעי
  מיפרט
  ·שנאי מבדל תלת פאזי מבודד ומאורק בהתאם לתקן
  ·מתח והספק בהתאם לדרישות המזמין
  ·סטנדרטי שלושה סלילים 220/380
  ·זיווד מתכתי עם פתחי איורור ומוארק
  ·שקעי יציאה רגילים ו/או מבודדים בהתאם למתח
  ·בורג הארקה חיצוני לפלט
  ·כל הכניסות והיציאות מחוברים לשקעים מבודדים בידוד כפול
  ·הספק עד 2KVA
  ·שילוט וסימון ברורים בכניסה ויציאה
 
 

 
 
 

 
 
 
לסל הקניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרצל 91, חיפה 3321230
טל': 8667113 - 04 , 8665442 - 04
פקס:  8669501 - 04
ירון: 050-6599965 ענבל: 052-6883453
דוא"ל:y@ofi-elec.co.il  או y@ofi-elec.com
 
 
 
Address: 91, herzel st. Haifa. ISRAEL
Telephone: 972-4-8667113 , 972-4-8665442
Fax: 972-4-8669501
Yaron: 050-6599965 Inbal:052-6883453